Активация


Активация на карта

За да се възползвате от всички отстъпки в партньорската ни мрежа, моля активирайте вашата Логин Карта като въведете следните данни:

Всички полета са задължителни!

Моля попълвайте на кирилица.

Номера на Вашата карта (задължително)

Вашите три имена (задължително)

Телефон за връзка

Вашият Email (задължително)

Вашата дата на раждане (задължително)

Областта в която живеете (задължително)

Населеното място в което живеете (задължително)

Вашата професия (задължително)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Да, желая моите лични данни, съхранявани от „Сажоел” ЕООД във връзка с притежаваната клиентска карта „LoginBulgaria” да бъдат обработвани за следните цели:
Проучване и анализ на пазара,
за потребителското и покупателното ми поведение,
за маркетингови проучвания и анализ,
за търговска реклама и др.
Давам изричното си съгласие за обработване и трансфер на личните ми данни, като желая да получавам информация за актуални услуги, продукти, акции и рекламни кампании и др., организирани от „сажоел” еоод и/или от негови бизнес-партньори.
Давам изричното си съгласие за обработване и трансфер на личните ми данни до други администратори на лични данни в рамките на европейския съюз.
Уведомен съм, че мога по всяко време и без да посочвам причина за това решение, да оттегля даденото съгласие с действие занапред.
Прочетох разбрах и съм съгласен с декларацията за защита на личните данни, която съдържа по-подробна и допълнителна информация.
Горепосочената декларация за съгласие е предназначена за целите на използване на клиентска карта „LoginBulgaria”.