Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

“САЖОЕЛ” ЕООД, ЕИК 200338057,опериращо с търговско наименование ЛОГИН БЪЛГАРИЯ притежава и поддържа този сайт.

1. Тези Общи Условия за ползване на интернет страници на ЛОГИН БЪЛГАРИЯ уреждат отношенията между ЛОГИН БЪЛГАРИЯ и всяко лице, наричано Потребител, което ползва интернет страницата. По смисъла на тези Общи Условия Интернет страница на ЛОГИН БЪЛГАРИЯ е страницата www.loginbulgaria.bg, както и всяка друга интернет страница, регистрирана от ЛОГИН БЪЛГАРИЯ.

2. „САЖОЕЛ” ЕООД, ЕИК 200338057,опериращо с търговско наименование ЛОГИН БЪЛГАРИЯ е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно Удостоверение за администратор на лични данни с № 420869.

3. Дружеството издава и разпространява дискаунт карта за търговски отстъпки LOGIN BULGARIA. Дружеството събира и обработва лични данни съгласно своята Политика за поверителност.

Въведение

Тази Политика за поверителност се отнася само до наши клиенти и потребители на нашата карта за търговски отстъпки LOGIN BULGARIA.

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ се грижи Вашите поверителни лични данни да бъдат защитени, когато използвате нашите услуги. За тази цел имаме политика, която описва как Вашите лични данни ще бъдат обработени и защитени.

Как използваме Вашите лични данни?

Предоставяйки Вашите лични данни, Вие давате съгласието си да използваме събраните данни, за да можем да изпълним поетите към Вас ангажименти и да Ви предоставим услугите, които очаквате. Вашите данни са ни необходими поради следните причини:

Да Ви изпратим оферти с маркетингови цели, като бюлетини и каталози (напр. Вашия имейл адрес, Вашето име и Вашия пощенски адрес)

Да отговорим на Ваши запитвания и да Ви информираме за нови или променени услуги (напр. Вашия имейл адрес)

Да анализираме Вашите лични данни, за да Ви предоставим подходящи оферти с маркетингови цели и информация (напр. име, навици за пазаруване)

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ ще използва личните данни за различни цели, между които: отговаряне на въпроси и искания, отправени от вас; създаване на нови продукти или услуги;

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ ще ви изпраща промоционални съобщения, свързани с партньорите на Логин Кард чрез уебсайта на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ, „Push съобщения“, sms и чрез имейл;

да ви информираме за ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ продукти и услуги;

разглеждане и разрешаване на проблеми с предоставяни продукти или услуги; пазарни проучвания;пазарни цели; обмен на информация с трети лица – партньори на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ, с които ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ е в договорни отношения и приели да спазват най-малко същите нива на защита на лични данни;

В случай, че ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ ще използва личните ви данни за други цели, ще ви уведоми свовременно.

Как ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ ще се свързва с вас

Ще съхраняваме Вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим нашите услуги или колкото се изисква от закона. След това Вашите лични данни ще бъдат изтрити. Не можем да премахнем Вашите лични данни когато съществуват законови основания да се запазят данните.

Ние уважаваме личните ви данни и не ги разкриваме, освен ако това не се изисква на основание закон или съдебно решение.

Понякога събраните лични данни могат да се изпращат на трети страни в България и ЕС, в договорни отношения с ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ, и трети лица, които са извън Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ) като част от услугите, които ви предлагаме чрез нашия сайт., Тези трети страни няма да използват личните данни за други цели, освен за тези, които сме съгласували с тях и за които са ни били предоставени. ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ изисква от тези трети страни да използват адекватни нива на защита с оглед запазване на личните ви данни. ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ ще предприеме всички необходими стъпки, за да се увери, че личните ви данни са защитени, ако ги изпратим извън ЕИЗ. Също така, ако използвате нашите услуги докато сте извън ЕИЗ, вашите лични данни може да се изпратят извън ЕИЗ, за да ви предоставим исканите от вас услуги.

Уебсайтът на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които ви препоръчваме да се запознаете. Логин Кард не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове от вас е на ваш риск.

Как защитаваме Вашите данни?

Предприели сме технически и организационни мерки да защитим Вашите данни срещу загуба, манипулация, неоторизиран достъп и пр. Актуализираме нашите мерки за сигурност в съответствие с развитието на технологиите.

Cookies

Cookie е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него при следващи посещения.  Не използваме cookies за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица.

Има два вида cookies: постоянни и временни (сесийни cookies). Постоянните cookies се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за период не по-дълъг от 12 месеца. Сесийните cookies се съхраняват временно и изчезват при затваряне на сесията на браузъра. Използваме постоянни cookies, за да съхраним избора на началната страница и Вашите данни, ако изберете “Запомни ме” при влизане във Вашия акаунт.

Можете лесно да изтриете cookies от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на cookies можете да намерите в меню “Помощ” във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате cookies или да получавате известие всеки път, когато нова cookie се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате cookies, няма да можете да се възползвате от всички функции.

Дефиниции

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ

Изразите „ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ “, „ние“ или „нас“, които са използвани в интернет страницата препращат към „ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ“ без да използват цялото наименование на компанията. Л ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ Ви дава право да ползвате продуктите на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ, както са описани в тези Общи условия.

Логин Кард потребител

Физическо лице, притежател на Логин карта и имащ право на отстъпки от  продуктите и услугите на компаниите-партньори на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ.

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ баркод

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ баркод е принтиран върху карта издадена от компанията, чрез който направената от потребител покупка се ползва от определена отстъпка, предоставена от партньорска компания.

Логин карта

Логин картата представлява издадена от ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ пластика, съдържаща ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ баркод. Картата е собственост на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ и не е платежно средство. Изключение от това правило са случаите, в които картата е издадена от партньор – лицензирана институция, съгласно Закона за кредитните институции, което ще бъде изрично посочено върху самата карта.

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ профил

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ потребител може да създаде личен Логин Кард профил в уебсайта.

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ партньор

търговец на дребно или едро, в чиито магазини/обекти се приема за сканиране ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ баркода на касата, преди или след като бъде завършена покупката.

Логин търговски център

Търговски център, на чиято територия е организирана мол (MALL) програма от ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ.

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ уебсайт

Можете да намерите уебсайта на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ на следния линк https://loginbulgaria.bg.

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ полага всички възможни усилия информацията, която е на този сайт, да е вярна към момента на публикуването й, но не носи отговорност за действия, предприети от ползвателите вследствие доверяване на такава информация, както и за загуби или вреди, причинени от такова действие.

Уебсайтът съдържа материали с текст, снимки, видео и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ притежава всички авторски права или други права върху интелектуалната собственост или използването им е разрешено от собственика/ците на тези права за целите на този уебсайт. Уебсайтът съдържа и търговски марки. Всички търговски марки, включени в този сайт са собственост на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ или използването им в сайта е разрешено от собственика/ците на търговските марки.

  1. 3. Потребителите по смисъла на настоящите Общи Условия са две категории:

3.1.   Регистрирани – Потребители, които се регистрират на Интернет страница на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ чрез въвеждане на мобилен номер  и е-mail адрес, пощенски адрес, имена, дата на раждане и професия.  Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на регистрацията и са посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрация.

3.2.  Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страница на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ  без да извършват регистрация.

  1. Настоящите правила са публикувани на сайта на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Условия.
  2. 5.   Само Потребители, които са извършили валидна регистрация на Интернет страницата, могат да ползват услугата, предоставяна чрез нея – получаване на ЛОГИН КАРД. Регистрацията на Интернет страницата е безплатна.
  3. 6.   С приемането на настоящите Условия, Потребителят се съгласява, да отговаря на поставени  въпроси и искания, отправени от нас; да бъде информиран за създаване на нови продукти или услуги; да получава промоционални съобщения, свързани с партньорите на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ чрез уебсайта на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ, „Push съобщения“, sms и чрез имейл; да участва в пазарни проучвания за пазарни и маркетингови цели;
  • Потребителят има право да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

При ползване на услуги, при които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание на Интернет страница на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ е забранено нарушаването на авторски и сродни права ка ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ.

  1. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Условия чрез изпращане на лично съобщение до администратор на Интернет страницата чраз контактната форма.
  2.  ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ не отговаря пред Потребителя за:

9.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на Интернет страницата на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ.

9.2.  за разпространение на съобщения, посредством Интернет, SMS или посредством ползване на услуги чрез Интернет страница на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ с нецензурни, обидни или заплашителни текстове, изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ уведомява компетентните органи.

  1. 10. ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва възможностите на услугите, предоставяни на Интернет страница на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ .

10.1   ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на сайта, собственост на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ дължащи се на оборудването или интернет връзката, ползвана от  Потребителя.

10.2   С приемането на настоящите Условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания или затруднения при осъществяване на ползваната от него интернет или друга комуникационна връзка, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет или друга комуникационна връзка.

  1. 11. ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ си запазва правото едностранно да променя настоящите Условия, както и да променя и изменя своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.
  2. 12. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Настоящите ОУ са приети с Решение на ЕСК  на САЖОЕЛ” ЕООД, на 01.08.2016 год.

ЛОГИН БЪЛГАРИЯ – ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛОГИН КАРД

 Предмет.

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ  и потребителите на услуги на Логин Кард. Потребителите са обвързани от настоящите Общи условия, затова Ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите.

„САЖОЕЛ” ЕООД, ЕИК 200338057,опериращо с търговско наименование ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно удостоверение за администратор на лични данни с № 420869.

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ издава и разпространява дискаунт карта за тарговски отстъпки ЛОГИН БЪЛГАРИЯ срещу задължително попълване на Анкетна карта чрез посочване на  следните лични данни: мобилен номер и е-mail адрес, местоживеене, имена, дата на раждане или ЕГН и професия.

Картата е собственост на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ.

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ събира и обработва лични данни съгласно своята Политика за поверителност, която може да бъде открита на интернет страницата на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ в секция „Политика за поверителност“. С приемането на тези общи условия, потребителят изразява своето изрично информирано съгласие да предостави неговите/нейните лични данни да бъдат обработвани от ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ.

ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ може да използва събраните лични данни само във връзка с целите на дейностите, както са описани в тези общи условия. Чрез сканиране на баркода, потребителите могат да се възползват от предвидените намаления и отстъпки на продуктите и услугите на компаниите-партньори на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ.

При открадната или изгубена дискаунт карта, имате право да ви бъде предоставена нова.

Политика за поверителност

Попълването на анкетни карти при получаване на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ включва имена и типови данни, които ви идентифицират като тип потребител. Те включват и ваша контактна информация, която да бъде използвана за уведомяването ви за горещи промоции и допълнителни отстъпки, за да можете да спестявате повече.

Използвайки услугите на този сайт, ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ защитава данните, които предоставяте. Политиката за поверителност на ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ се отнася до това да разберете как използваме даннните, които ни предоставяте. В тази връзка ви препоръчваме да се запознаете с нея. С факта на предоставяне на тези данни, вие давате изричното си съгласие за използването на тези данни за целите, определени в тази политика за поверителност.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас. Затова ще Ви информираме за обработката на Вашите лични данни.

„САЖОЕЛ” ЕООД, ЕИК 200448057, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Позитано” № 165, ет. 7, е Администратор на лични данни и отговаря за спазването на Общият регламент 2016/679 на ЕС относно защитата на данните („ОРЗД“)
1. Лични данни е всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор и др. подробно изброени в Регламент 2016/679 на ЕС относно защитата на данните – „личните данни са
всякаква информация, свързана с физическото лице, независимо дали става въпрос за неговия личен, професионален или обществен живот”. Този Регламент /2016/679/ се прилага ако администраторът на данни или обработващият данни от името на администратора на данни, или субектът на данните /лицето/се намира в Европейския съюз.
2. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА „LOGIN BULGARIA”
При регистрацията Ви за получаване на клиентска Карта LOGIN BULGARIA Вие ни предоставяте следните лични данни:
имена, телефон за връзка, рождена дата, електронна поща, адрес-област, населено място, професия
Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за проучване и анализ на ПАЗАРА, ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО И ПОКУПАТЕЛНОТО ВИ ПОВЕДЕНИЕ, ЗА
МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗ, ЗА ТЪРГОВСКА РЕКЛАМА и др. подобни.
Вашите лични данни се съхраняват за срока на договора между нас.
Вашата потребителска информация и се съхраняват за период от 3 години, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо.
„САЖОЕЛ” ЕООД използва услугите на лица, обработващи лични данни за целите на обработването на Вашите данни във връзка с предоставената Ви клиентска Карта LOGIN BULGARIA. Съгласно сключения договор със „САЖОЕЛ” ЕООД, обработващите личните данни са задължени да спазват действащите законови разпоредби в страната и разпоредбите на Общият регламент 2016/679 на ЕС относно защитата на данните („ОРЗД“). Лицата, обработващи лични данни имат достъп до Вашите лични данни доколкото това
е необходимо за услугите, които изпълняват по Договора с нас и за период от време 3 години или за период, до който Вие сте се съгласили с обработката и използването им.
Вашите данни са защитени и защото проучването на пазара се извършва с
анонимизирани данни.
Ние сме предприели технически и организационни мерки за сигурност и всеобхватна защита на Вашите данни от нежелан достъп.
Вие имате право по всяко време да изискате информация за съхраняваните за Вас данни, за техния произход, целите на съхранението им, къде/кому се предават.
Вие имате право да оттеглите занапред даденото от Вас съгласие за използване на Вашите лични данни, като не е необходимо да посочвате причините за това свое решение. За целта е достатъчно да изпратите до нас „искане за оттегляне” по начин, доказващ получаването му от нас.
Вие имате право на изтриване и блокиране на данните, които съхраняваме за Вас. Изтриването на Вашите лични данни може да се извърши по всяко време, след като попълните съответен образец на формуляр или ни уведомите писмено по начин, доказващ получаване на уведомлението от нас. Вашите данни ще бъдат изтрити в срок до 30 дни след получаване на Вашето искане. Ако изтриването на Вашите данни противоречи на законови или договорни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши блокиране на Вашите данни.
След изтичане срока на договора/срока на клиентска Карта LOGIN BULGARIA не е необходимо да упражнявате правото да искате изтриване на данните Ви.
Всички лични данни, които по закон не трябва повече да се съхраняват след изтичане срока на клиентска Карта LOGIN BULGARIA, се изтриват.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ
Ако Вие поискате, ние ще предадем или прехвърлим Вашите лични данни на друг Администратор или на Вас в широко използван формат за машинно четене. Ще прехвърлим пряко данните Ви само ако това е технически възможно.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработката на Вашите данни за целите на директния маркетинг, без да посочвате причина за това. Вие имате право да подадете до компетентния контролен орган жалба срещу обработката на Вашите лични данни, ако считате че са нарушени Вашите права.

За услугите които фирмата предоставя, съгласно гореизложеното , събира годишна абонаментна такса!

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Сайтът се притежава и поддържа от ЛОГИН КАРД БЪЛГАРИЯ.

Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. Позитано №165

Адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“  № 205 офис 810

e-mail: office@loginbulgaria.bg