Електроенергия


Логин Кард България работи с лицензирани доставчици на електроенергия от последна инстанция. Ние сме договорили преференциални цени и условия за клиентите на Логин Кард България.

Получете от -5 до -25% от цената на елекроенергията в зависимост от Вашето потребление.

НАПРАВЕТЕ СВОЯТА ЗАЯВКА И СПЕСТЕТЕ!

Оферта за юридически лица

1. Период на доставките: една година

2.   Фактуриране и плащане: Доставената и потребена електроенергия се

фактурира на всеки 30 дни. Плащането за потребената електроенергия

се извършва до 15 дни след получаване на фактурата по електронна

поща.

3. Срок за излизане на „Свободен пазар“ е между 1,5 и 2 месеца, като ние

ще Ви предоставим всички необходими документи.

4. Към датата на смяна на доставчика не трябва да имате задължения към

предходния.

5. С излизане на „свободния пазар“ на електроенергия, ще имате една

тарифа на потребление.

За да направим коректна оферта е необходимо да ни предоставите данни от последната си фактура.
Свържете се с нас чрез контактната форма в края на страницата.

Оферта за физически лица

1. Изготвяне на индивидуална оферта в зависимост от потреблението.

2. Период на доставките: една година.

3.  Фактуриране и плащане: Доставената и потребена електроенергия се

фактурира на всеки 30 дни. Плащането за потребената електроенергия се

извършва до 15 дни след получаване на фактурата по електронна поща.

4. Срок за излизане на „Свободен пазар“ е между 1,5 и 2 месеца, като ние

ще Ви предоставим всички необходими документи.

5. Към датата на смяна на доставчика не трябва да имате задължения към

предходния.

6. С излизане на „свободния пазар“ на електроенергия, ще имате една

тарифа на потребление.

 

За да направим коректна оферта е необходимо да ни предоставите данни от последната си фактура.
Свържете се с нас чрез контактната форма в края на страницата.

По изискване на законодателството на Република България договорите се

сключват между битовия потребител и доставчикът от последна инстанция. Ако

имате интерес, моля попълнете следната форма и я изпратете по електронна поща

на Логин Кард или попълнете данните си на титуляр на партида в контактната

форма на сайта. Ние ще се свържем с Вас и ще Ви изпратим пакет с необходимите

документи.

Излезте на свободния пазар на енергия с нашите оферти като попълните контактната форма.

Копие от фактура е необходимо само за юридическите лица!

Вашите три имена(задължително)

Вашият Email (задължително)

Абонатен номер (задължително)

Моля въведете Вашият адрес

телефон за връзка

Прикачете копие на Вашата фактура